WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS


Page | 1 | 2 | 3 |

การบำรุงรักษาปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ตามระยะเวลา

เพื่อให้ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมปั๊มน้ำบ่อยครั้ง ปั๊มน้ำควรมีสมุดประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่แน่นอน...

ข้อแนะนำและความปลอดภัยในการใช้ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump)

การบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกระหว่างการออกแบบและติดตั้ง แม้ว่าการออกแบบและติดตั้งจะถูกต้องสมบูรณ์ ถ้าขาดการบำรุงรักษาการทำงานของปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ก็จะมีประสิทธิภาพและได้ผลไม่เต็มที่...

ความรู้เรื่องท่อและระบบประปา

ชนิดของท่อประปามีอยู่หลายเป็นประเภท ซึ่งแต่ละมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสีมีข้อดีคือมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันและอุณหภูมิที่สูงๆ...

ปั๊มน้ำและแทงค์น้ำ

บ้านหลาย ๆ หลังเมื่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแทงค์น้ำและปั๊มน้ำให้ขบคิดกัน บ้านบางหลังประสบปัญหา ไม่มีพื้นที่วางปั๊มน้ำและแทงค์น้ำ บางท่านก็ไม่รู้ว่าจะเลือกปั๊มน้ำและแทงค์น้ำอย่างไร ขนาดเท่าไรดีี...

การตรวจสอบหลังการติดตั้งปั๊มน้ำ

หลังจากที่ได้ติดตั้งปั๊มน้ำเข้ากับต้นกำลังและระบบท่อดูดละท่อส่งแล้ว ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องมีการตรวจสอบปั๊มน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อน เช่นการหมุนของเพลา ตรวจสอบโดยการใช้มือหมุนเพลาดูว่าสามารถหมุนได้ง่าย...            

การติดตั้งใช้งานระบบปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ทำงานได้ตามต้องการเราจำเป็นจะต้องออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำำตามขั้นตอนที่

  • กำหนดไว้ หลังจากที่ได้ติดตั้งปั๊มน้ำเข้ากับต้นกำลังและระบบท่อดูดละท่อส่งแล้ว อาทิเช่น
  • การออกแบบระบบปั๊มน้ำวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบระบบปั๊มน้ำคือเพื่อ...

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเดินปั๊มน้ำ

ก่อนจะเริ่มเดินเครื่องปั๊มน้ำครั้งแรก หรือเดินเครื่องครั้งต่อไป จะต้องเตรียมการคือตรวจสอบทางเดินของของไหล ต้องดูว่าถังพักน้ำรอสูบสะอาด และใส่ของไหลที่จะสูบไปเรียบร้อยแล้วขันข้อต่อต่าง ๆ ของระบบท่อให้แน่น เพื่อกันน้ำรั่ว...            

การตั้งค่า Pressure Switch ของ Fire Pump และ Jocky Pump

Pressure Switch คืออุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในตู้ Controller ของ Fire Pump และ Jocky Pump มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของ Pump ดังกล่าว เมื่อความดันของน้ำในท่อน้ำดับเพลิงลดลงผิดปกติจาก Set point ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การตั้งค่า Pressure Switch จึงเป็นสิ่งสำคัญ...            

การติดตั้งท่อทางดูดและท่อส่งของปั๊มน้ำ

การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสูญเสียความดันที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการติดตั้งท่อดูดนั้น ควรพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้ เช่น บริเวณท่อทางเข้าสู่ปั๊มน้ำควรเป็นท่อตรงและไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง, ความยาวของท่อจะต้องไม่มากจนเกินไป...            

การตรวจสอบปั๊มน้ำเป็นครั้งคราว

เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพื่อรักษาการทำงานของปั๊มน้ำ ให้สม่ำเสมอตลอดชีวิตการทำงาน จึงจำเป็นต้องให้บริการบำรุงรักษาที่เหมาสม ซึ่งโดยปกติแล้วควรดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ...            

Page | 1 | 2 | 3 |