WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS


Page | 1 | 2 | 3 |

อุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศ Chiller เครื่องทำน้ำเย็น

Chiller คือตัว Evaporator ของระบบเครื่องทำน้ำเย็น เรียกให้ง่ายเข้า Chiller ก็คือเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ซึ่งมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภทว่าจะพิจารณาจากอะไร เช่น พิจารณาจากการระบายความร้อนของ Condenser ก็มีอยู่ 2 ประเภทคือ 1. Air Cooled Water Chiller เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ...

ส่วนประกอบสำคัญของ Chiller

Air Cooled Water Chiller เครื่องน้ำเย็น แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Water Chiller) มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) 2. เครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) 3.เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit/Air Handling Unit) 4. ระบบท่อน้ำเย็น และอุปกรณ์ เช่น ฉนวน วาวล์ ข้อต่อต่างๆ...

ชนิดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) และอุปกรณ์ควบคุม มีเกณฑ์กำหนดที่แตกต่างไปจากเครื่องสูบน้ำธรรมดา ที่มีการติดตั้งเป็นประจำ เครื่องสูบน้ำธรรมดามีการใช้งานและดูแลรักษาอยู่เป็นประจำ ส่วนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) มีการใช้งานเฉพาะระยะเวลาทดสอบระบบและเมื่อเกิดเพลิงไหม้เท่านั้น...

การควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump controller)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) อาจจะขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลก็ได้ ในกรณีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าควรจะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับจ่ายไฟมาให้กับมอเตอร์ด้วย เพราะในขณะเกิดเพลิงไหม้มักจะต้องตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุจากไฟลัดวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นอีก ถ้าไฟฟ้ายังไม่ถูกตัด มอเตอร์ก็จะใช้ไฟฟ้าจากวงจรปรกติ...

Cavitation

cavitation เป็นปรากฏการณ์ที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง pumps และ control valves ภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกต้อง Cavitation จะเกิดขึ้นได้ถ้าของเหลวมีค่าความดันสถิตเฉพาะที่ต่ำกว่าความดันไอของมันที่อุณหภูมินั้น ซึ่งก็จะทําให้ของเหลวดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็น...            

ปัญหาพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานปั๊ม 

ปัญหาพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานปั๊ม  1. ไม่มีน้ำออกจากปั๊ม ไม่มีแรงแรงดัน 2. ไม่มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันบ้าง 3. มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีน้ำน้อยกว่าปกติ หรือ มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันน้อยกว่าปกติ 4. ปั๊มใช้พลังงานมากกว่าปกติ (กินไฟฟ้า, กินน้ำมัน) 5. ปั๊มดูเหมือนทำงานผิดปกติ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ 6. ปั๊มเริ่มต้นทำงานได้ปกติ ...

ส่วนประกอบ Booster pump 

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster pump) ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันให้กับเส้นท่อ เป็นระบบที่ใช้ปั๊มน้ำต่อเข้ากับเส้นท่อ และจ่ายน้ำไปยังเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆโดยตรง หรืออาจจะใช้เสริมกับระบบถังสูงเพื่อเพิ่มความดันให้กับน้ำสำหรับจ่ายให้เครื่องสุขภัณฑ์ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด ลักษณะของระบบปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster pump) ...            

การติดตั้งและการใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยง

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำทุกแบบและทุกชนิดคือ การติดตั้งที่ถูกต้อง ชุดเครื่องสูบ (เครื่องสูบ, ตัวขับและระบบท่อ) ที่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องมักจะคงอยู่ในแนว (alignment) ที่เหมาะสมเป็นเวลาค่อนข้างยาว มีการรั่วที่เรือนสูบและที่หน้าแปลนเกิดขึ้นน้อย ...            

ตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

การติดตั้งเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานมีสมรรถนะสูง, การบำรุงรักษาที่น้อยลงและสะดวกมากขึ้น ตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องสูบควรอยู่ใกล้แหล่งของเหลวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และถ้าเป็นไปได้ให้ทางดูดของเครื่องสูบอยู่ต่ำกว่าระดับของเหลว ...            

การติดตั้งชุดเครื่องสูบ

ชุดเครื่องสูบในกรณีที่มีการต่อตรง ได้แก่ เครื่องสูบ, ตัวขับและข้อต่อเพลา หรือตัวคัปปลิงมักนิยมประกอบเข้าด้วยกันไว้บนฐาน (baseplate) เดียวกันมาจากโรงงานของผู้ผลิต รวมถึงส่วนใหญ่ได้มีการตั้งแนวเพลาของเครื่องสูบให้ตรงกับแนวเพลาของตัวขับมาแล้วที่โรงงานของผู้ผลิตเช่นกัน ซึ่งมักทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเมื่อมีการตั้งแนว (alignment) มาแล้ว ...            

Page | 1 | 2 | 3 |