WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเดินปั๊มน้ำ

 

ก่อนจะเริ่มเดินเครื่องปั๊มน้ำครั้งแรก หรือเดินเครื่องครั้งต่อไป จะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้


1. ตรวจสอบทางเดินของของไหล ต้องดูว่าถังพักน้ำรอสูบสะอาด และใส่ของไหลที่จะสูบไปเรียบร้อยแล้วขันข้อต่อ

2. การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบปริมาณของน้ำมันหล่อลื่นด้วยเกจ์วัดระดับน้ำมันหล่อลื่น ทั้งของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องต้นกำลัง

3. การตรวจสอบแหล่งพลังงาน สำหรับปั๊มน้ำที่มีต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องตรวจสอบระบบสายไฟและระบบไฟก่อน เครื่องป้องกันตัดไปทุกตัวต้องพร้อมทำงาน

4. อุปกรณ์และเครื่องมือวัด ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

5. การทดลองเดินเครื่อง เครื่องสูบก่อนใช้งานจริง ต้องลองเดินเครื่องดูตามขั้นตอนต่อไปนี้

• ตรวจสอบแนวเพลาก่อนเดินเครื่อง (คลายน๊อตร้อยข้อต่อ)

• ตรวจสอบว่าประตูน้ำในท่อส่งปิด (ระวัง : ใยสูบน้ำแบบไหลตามแกน ต้องปิดประตูน้ำในท่อส่งไว้ก่อน)

• ตรวจสอบระดังของไหลในถังพักของไหลรอสูบ หรือแรงดันด้านดูดว่าปรกติ

• เปิดระบบกันของเหลวรั่ว การหล่อลื่น และการหล่อเย็นให้เรียบร้อย

• เอาน้ำเข้าท่อดูด้วยสุญญากาศ (ถ้าจำเป็น)

• ตรวจสอบว่ามีน้ำในท่อดูดเต็มจนถึงในเครื่องสูบ

• เดินเครื่องต้นกำลัง

• ตรวจดูว่าความดันในท่อส่งขึ้นถึงขีดกำหนดไว้ หลังจากที่เดินเครื่องจนได้ความเร็วรอบที่กำหนดแล้วเปิดประตูน้ำในท่อส่ง   แล้วตรวจดูค่าความดันซึ่งจะต้องบอยู่ในช่วงการปฏิบัติงานของปั๊มน้ำ


การเดินเครื่องและหยุดเครื่องปั๊มน้ำ

การเดินเครื่องและหยุดเครื่องปั๊มน้ำต้องทำตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานปรกติ ในกรณีที่มีเครื่องควบคุมการปฏิบัติตั้งติดไว้ด้วย ก็สามารถเดินเครื่องปั๊มน้ำได้ตามอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่มี ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการเดินเครื่องปั๊มน้ำ
-  ตรวจสอบว่าประตูน้ำในท่อส่งปิด (ระวัง : ในการสูบน้ำแบบไหลตามแกน ต้องเปิดประตูน้ำในท่อส่งไว้ก่อน)
-  ตรวจสอบว่าเครื่องต้นกำลังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำได้
-  ตรวจสอบระดับของไหลในถังพักของไหลรอสูบ หรือแรงดันด้านดูดว่าปกติ
-  เปิดระบบกันของเหลวรั่ว การหล่อลื่น และการหล่อเย็นให้เรียบร้อย
-  เอาน้ำเข้าท่อดูดด้วยสุญญากาศ (ถ้าจำเป็น)
-  ตรวจสอบว่ามีน้ำในท่อดูดเต็มจนถึงในปั๊มน้ำ
-  เดินเครื่องต้นกำลัง
-  ตรวจดูว่าความดันในท่อส่งขึ้นถึงขีดที่กำหนดไว้ หลังจากที่เครื่องเดินจนได้ความเร็วรอบที่กำหนดแล้ว
-  เปิดประตูน้ำในท่อส่ง แล้วตรวจดูค่าความดันซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงการปฏิบัติงานของปั๊มน้ำ

 

     • 2. ขั้นตอนการหยุดเครื่อง
      -  ปิดประตูน้ำที่ท่อดูด (ระวัง : ในสูบน้ำแบบไหลตามแกน ต้องเปิดประตูน้ำด้านท่อดูดไว้ก่อน)
      -  หยุดเดินเครื่องต้นกำลัง
      -  เปิดประตูกันสุญญากาศ (ถ้ามี)
      -  ปรับเครื่องต้นกำลังให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเครื่องใหม่
      -  เมื่อหยุดเดินเครื่องปั๊มน้ำ ก็หยุดการป้องกันน้ำรั่ว การหล่อลื่น และการหล่อเย็น

 

3. ข้อควรระวังเมื่อหยุดเครื่องนานๆ

เมื่อปั๊มน้ำต้องหยุดเดินเป็นเวลานาน เช่น เกินหนึ่งเดือน จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
-  ระบายของไหล หรือน้ำในเครื่องสูบออกให้หมด
-  คลายเชือกอัดในแกลนด์
-  ทาสารกันสนิมที่ผิวที่อาจเกิดสนิมได้
-  เดินเครื่องอุ่นมอเตอร์ (ถ้ามี)
เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงปั๊มน้ำให้ทำงานได้ดี เราเสนอแนะว่า ควรหยุดปั๊มน้ำเพื่อตรวจสอบบำรุงอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ในกรณีที่ติดตั้งหน่วยเครื่องสูบสำรองไว้ด้วย ก็ต้องตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสำรองด้วยเช่นกัน ควรตรวจสอบเครื่องที่เดินใช้งานสลับกับเครื่องสามารถทำงานได้ดี อายุการใช้งานนานพอกัน

 

การจดข้อมูล

การจะเดินเครื่องปั๊มน้ำตลอดเวลาควรมีการจดข้อมูลการปฏิบัติงานทุกวันเพื่อจะได้สังเกตสภาพการปฏิบัติการ และดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ถ้าสามารถจับสภาพการปฏิบัติงานที่ผิดปกติได้เสียตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถเตรียมการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดได้ทัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ข้อมูลที่จดไว้อาจเป็นประโยชน์ในการหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยการตรวจสอบแนวโน้มการใช้กำลังงาน เปรียบเทียบกับที่ต้องการ เราอาจสังเกตการเปลี่ยนแปลง ของผลปฏิบัติงานของเครื่องสูบ อันเนื่องมาจากเกิดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่อยู่ภายในได้  การตรวจวัดและเก็บข้อมูลนี้จำเป็น ต้องกำหนดเป็นระยะไป โดยมีช่วงการจดตั้งแต่วันละครั้งขึ้นไปจนถึงวันละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้งานของเครื่อง  

 

ข้อมูลจาก: http://www.pump-fan.com