WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การติดตั้งใช้งานระบบปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้ตามต้องการเราจำเป็นจะต้องออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

1. การออกแบบปั๊มน้ำ

วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบระบบปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) คือเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน โดยต้องพิจารณาควบคุมให้ของเหลวไหลเข้าสู่ปลายท่อดูดอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีอากาศไหลเข้าปะปนกับของเหลว ถ้าของเหลวไหลไปสู่ปลายท่อดูดไม่สม่ำเสมอ เป็นต้นว่าบางแห่งไหลเร็ว บางแห่งไหลช้า ความแตกต่างของความเร็วนี้จะทำให้เกิดวังน้ำวนขึ้น (Vortex) ซึ่งหากปลายของท่อดูดอยู่ต่ำกว่าระดับผิวของเหลวไม่มากพอ วังน้ำวนก็จะพาเอาอากาศเข้าไปในปั๊มน้ำ ทำให้อัตราการสูบและประสิทธิภาพการทำงานลดลง สูบน้ำไม่ขึ้น เกิดเสียงดัง และอาจเร่งการสึกหรอในปั๊มน้ำให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้
บ่อสูบที่ดีก็คือบ่อสูบที่มีลักษณะเป็นรางหรือทางน้ำเปิดที่เป็นแนวตรง นำของเหลวจากแหล่งใหญ่ตรงมาสู่ที่ตั้งของท่อดูดโดยไม่ต้องไหลผ่านสิ่งกีดขวางใดๆ เลย และไม่ไหลผ่านท่อดูดอื่นด้วยในกรณีที่มีท่อดูดหลายท่อในบ่อสูบเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการหักมุมของรางหรือทางน้ำเพราะจะทำให้ความเร็วของการไหลไม่สม่ำเสมอและทำให้เกิดวังน้ำวนขึ้น
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความสูงของปลายท่อดูด ความกว้างของบ่อสูบ ความลึกของน้ำในบ่อสูบด้วย

 

 

 

2. ตำแหน่งที่ติดตั้งของปั๊มน้ำ

เพื่อให้ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ปั๊มน้ำควรติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วางอยู่บนแท่นที่มั่นคงแข็งแรง ต่อเข้ากับต้นกำลังและระบบท่ออย่างถูกต้อง โดยที่ตั้งของปั๊มอย่างถาวร ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. สถานที่ติดตั้งปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมได้ง่าย และควรคำนึงถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และตัวประกอบปั๊มน้ำ พื้นที่ว่างเพื่อใช้ในการถอดประกอบปั๊มน้ำ
  2. ไม่ตากแดดตากฝน ถ้าเป็นการติดตั้งถาวร ควรอยู่ในโรงสูบที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี สะอาด ไม่เปียกชื้น มีการระบายน้ำที่รั่วจากตัวปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) และกว้างขวางพอที่จะเข้าไปบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ง่าย
  3. ควรติดตั้งปั๊มน้ำบนฐานรอง ให้ปั๊มสูงจากพื้นเล็กน้อย น้ำไม่ท่วมขัง ปั๊มจะทนมากขึ้น ไม่เป็นสนิม และปลอดภัย ลดโอกาสไฟฟ้ารั่ว
  4. หากมีการติดตั้งปั๊มน้ำหลายเครื่องไว้ในห้องเดียวกัน ระยะห่างของตัวปั๊มจะต้องเหมาะสมไม่ห่างหรือชิดจนเกินไป โดยแต่ละเครื่องควรห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ควรอยู่ใกล้ระดับน้ำหรือของเหลวที่ต้องการจะสูบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องแน่ใจว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในฤดูน้ำหลาก เว้นแต่ว่าปั๊มที่ใช้เป็นแบบจุ่ม (Submersible Pump) หรือแบบอื่น ซึ่งสามารถตั้งใต้ระดับผิวน้ำหรือของเหลวได้

 

 

3. ฐานรองรับเครื่อง

โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) จะต้องอยู่บนฐานคอนกรีต ฐานนี้จะต้องมีกำลังพอรองรับน้ำหนักของปั๊มน้ำ และแรงที่จะเกิดขึ้นจากการสูบน้ำของเหลวขณะปฏิบัติการ เราจะยึดแผ่นรองรับปั๊มน้ำกับฐานด้วยน๊อตที่ฝังไว้ในฐาน ซึ่งต้องมีรูที่ใช้ฝังที่มีขนาดใหญ่พอที่จะอัดปูนได้แน่น ซึ่งคงจะต้องทำตามแบบที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว การติดตั้งจะทำก็ต่อเมื่อคอนกรีตในฐานแข็งตัวดีแล้ว ซึ่งมักจะต้องใช้เวลา 10 วันถึง 14 วัน หลังจากเทสำหรับคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ โดยแท่นสำหรับติดตั้งปั๊ม ควรแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือทรุดตัวง่าย ถ้าเป็นปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) ขนาดใหญ่ควรใช้แท่นคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปั๊ม และต้นกำลังรวมกันในกรณีที่เป็นมอเตอร์ และไม่น้อยกว่า 5 เท่าในกรณีที่ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์

 

4. การตั้งเครื่องปั๊มน้ำ

การจะตั้งเครื่องได้ ต้องวางแผ่นรองแนวด้วย ชั้นรองแนวทำด้วยเหล็กบนฐานและแผ่นรองรับติดตั้งไว้ทั้งสองข้างของน๊อตที่ฝังไว้แล้ว ต้องใช้แผ่นรองรับลิ่มใส่เข้าไปด้วย เพื่อให้สามารถปับฐานได้เมื่อจำเป็น หลังจากตรวจสอบว่าได้ระดับแล้ว จึงอัดน้ำปูนลงในช่องเพื่อฝังน๊อต

 

5. การเล็งแนว

เพื่อกันมิให้ปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) สั่นขณะเดินเครื่อง จะต้องมีการเล็งแนวเพลาให้ตรง โดยเฉพาะที่ข้อเพลาเครื่องที่ต่อเพลามาตรงแล้วก็อาจจะขยับได้ จึงต้องปรับโดยการปรับแผ่นรองรับแท่นเครื่องเส้น แนวการต่อเพลานี้ เราตรวจสอบได้โดยใช้บรรทัดเหล็กและเกจ์วัดความหนา ในการติดตั้งท่อที่มาต่อกับปั๊มน้ำ และประตูน้ำ จะต้องระวังมิให้เกิดแรงกดปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) หลังจากที่ตรวจสอบแนวเพลาจนได้ที่แล้ว ควรเชื่อมแผ่นรองรับกับแท่นเครื่อง แล้วอัดน้ำปูนกับน๊อตยึดติดฐาน แล้วจึงร้อยน๊อตที่ข้อต่อเพลา