WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การติดตั้งและการใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump)  

 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำทุกแบบและทุกชนิดคือ การติดตั้งที่ถูกต้อง ชุดเครื่องสูบ (เครื่องสูบ, ตัวขับและระบบท่อ) ที่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องมักจะคงอยู่ในแนว (alignment) ที่เหมาะสมเป็นเวลาค่อนข้างยาว มีการรั่วที่เรือนสูบและที่หน้าแปลนเกิดขึ้นน้อย มีการสั่นสะเทือนน้อย และจะมีการซ่อมใหญ่จำนวนน้อยลงด้วย ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลงและอายุการใช้งานของชุดเครื่องสูบยาวขึ้น

 

ในทางตรงกันข้ามหากชุดเครื่องสูบถูกติดตั้งไม่ถูกต้อง และถ้าเป็นปัญหาที่สำคัญชุดเครื่องสูบใหม่ก็จะเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ไม่สำคัญนัก ก็มิใช่จะไม่มีผลต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา แต่ผลจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวออกไป ดังนั้นการติดตั้งชุดเครื่องสูบให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

เมื่อมีการติดตั้งชุดเครื่องสูบที่ถูกต้องแล้ว การปฏิบัติก่อนการเริ่มเดินหรือการสตาร์ทชุดเครื่องสูบ การปฏิบัติในขณะการสตาร์ท การปฏิบัติในขณะเดินชุดเครื่องสูบก็จะมีผลต่อสมรรถนะและการบำรุงรักษาชุดเครื่องสูบโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการใช้งานต่างๆ ที่ถูกต้องเช่นเดียวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องด้วย

 

 

Centrifugal pump

 

การตรวจรับและการเก็บชุดเครื่องสูบ

 

ชุดเครื่องสูบโดยทั่วไปแล้วมักจะถูกจัดส่งโดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายมายังสถานที่ที่จะติดตั้งก่อนทำการติดตั้งเสมอ ในฐานะผู้ใช้แม้จะมอบหมายให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายหรือจ้างผู้รับเหมาต่างหากเป็นผู้ติดตั้ง ก็ยังคงต้องมีการตรวจรับและจัดเก็บชุดเครื่องสูบไว้อย่างถูกต้องก่อนจะทำการติดตั้ง

 

การตรวจรับจะต้องกระทำทันทีเมื่อได้รับชุดเครื่องสูบจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยจะต้องตรวจดูชิ้นส่วนประกอบให้ครบและตรวจดูว่าชุดเครื่องสูบไม่มีข้อบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้น ถ้าชิ้นส่วนประกอบไม่ครบหรือชุดเครื่องสูบมีข้อบกพร่องให้แจ้งกับผู้จัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เพื่อป้องกันการโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง การจัดเก็บชุดเครื่องสูบไว้ก่อนทำการติดตั้งนั้น ให้เก็บไว้ในที่ร่มถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บไว้กลางแจ้ง ให้วางชุดเครื่องสูบบนท่อนไม้ที่อยู่บนแผ่นคอนกรีตหรือบนพื้นที่แข็งและเรียบ

 

อย่าวางชุดเครื่องสูบบนท่อนไม้ที่อยู่บนพื้นดินเพราะจะป้องกันไม่ให้ถูกดินและโคลนได้ยาก และไม่ว่าจะเก็บชุดเครื่องสูบไว้ในที่ร่มหรือไว้ในกลางแจ้ง ให้ห่อหุ้มโดยรอบชุดเครื่องสูบด้วยผ้าใบกันน้ำหรือแผ่นพลาสติกที่หนาพอ โดยก่อนที่จะห่อหุ้มชุดเครื่องสูบ ให้ตรวจดูว่าหน้าแปลนบอด (หน้าแปลนที่ใช้ปิดทางดูดและทางส่งของเครื่องสูบ) ยังถูกปิดอยู่ทั้งด้านทางดูดและทางส่งหรือไม่ รวมทั้งให้ขันสลักเกลียวที่ใช้ยึดหน้าแปลนบอดให้แน่น นอกจากนี้ให้ห่อหุ้มแบริ่งและข้อต่อเพลาหรือคัปปลิง (coupling) เพื่อป้องกันจากฝุ่นผงอีกชั้นหนึ่ง สำหรับผิวที่ไม่ได้ทาสีควรป้องกันด้วยการใช้น้ำยากันสนิมที่เหมาะสารเคลือบไว้ด้วย และในกรณีที่จะเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน

 

ควรถอดเรือนสูบและพ่นน้ำยากันสนิมภายในเรือนสูบด้วย รวมทั้งหากเครื่องสูบเป็นแบบใช้ปะเก็นอัด ควรเอาปะเก็นอัดออกและใช้จาระบีทาปลอกเพลาและห้องปะเก็นอัด เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของปลอกเพลาด้วย แบริ่งหรือตลับลูกปืนที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นชนิดที่ถูกต้องทันที สำหรับแบริ่งหรือตลับลูกปืนที่หล่อลื่นด้วยจาระบีให้อัดด้วยจาระบีชนิดที่ถูกต้อง และให้แน่ใจว่าจาระบีเก่าถูกแทนที่ด้วยจาระบีใหม่ทั้งหมด ในระหว่างการเก็บควรใช้มือหมุนเพลาของชุดเครื่องสูบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนที่หมุนไม่ติดขัด และตำแหน่งของเพลาไม่ควรจะอยู่ตำแหน่งเดิม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่จะเกิดขึ้น (ควรต่างกันไปครั้งละ 180 องศา)