WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

ปัญหาพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานปั๊ม 

 

ปัญหาพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานปั๊ม   
1. ไม่มีน้ำออกจากปั๊ม ไม่มีแรงแรงดัน
2. ไม่มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันบ้าง
3. มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีน้ำน้อยกว่าปกติ หรือ มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันน้อยกว่าปกติ
4. ปั๊มใช้พลังงานมากกว่าปกติ (กินไฟฟ้า, กินน้ำมัน)
5. ปั๊มดูเหมือนทำงานผิดปกติ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ
6. ปั๊มเริ่มต้นทำงานได้ปกติ แต่สักพักหนึ่งจึงเริ่มทำงานผิดปกติ
7. ปั๊มส่งเสียงดัง หรือ สั่นสะท้าน
8. น้ำรั่วจากห้องปะเก็นเชือกมากเกินไป หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป
9. น้ำรั่วจากแม็คแคนนิคอลซีล หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป
10. ลูกปืนร้อน หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป
11. ลูกปืนส่งเสียงดัง
12. ปั๊มร้อนมาก หมุนติด หรือ ฝืดมาก
13. เสื้อปั๊ม หรือ ใบพัด มีอายุการใช้งานสั้นเกินไป
14. มีเสียงดังตอนปั๊มเริ่มหมุนและหยุดหมุน
15. เสื้อปั๊มแตกรั่วตอนปั๊มเริ่มหมุนและหยุดหมุน
16. ปะเก็นรั่วซึมขณะปั๊มทำงาน
17. ขณะใช้งานปั๊มปริมาณน้ำเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยหรือหยุดไหลเป็นพักๆ
18. เกิดฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation)

การเกิด Cavitation


สาเหตุเบื้องต้นจากปัญหาของปั๊ม   
1. ไม่มีน้ำออกจากปั๊ม ไม่มีแรงแรงดัน อาจเกิดจาก
1.1 ไม่ได้เติมน้ำหรือมีปริมาณน้ำในปั๊มไม่เพียงพอต่อการเริ่มต้นใช้งาน
1.2 เพลาของปั๊มขาด
1.3 เพลาขับของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไม่หมุน
1.4 ข้อต่อระหว่างปั๊มกับตัวขับขาดหรือเสียหาย
1.5 ลิ่มขับใบพัด หรือลิ่มขับเพลา หลุดหรือเสียหาย
1.6 ไม่มีใบพัดหรือใบพัดแตก

 

2. ไม่มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีแรงดันบ้าง อาจเกิดจาก
2.1 มีกลุ่มฟองอากาศหรือโพรงอากาศค้างในท่อน้ำหรือในตัวปั๊ม ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ได้                 

2.2 ท่อทางดูดอุดตันทำให้น้ำเข้าท่อดูดไม่สะดวก
2.3 ตะแกรงกรองวาล์วกักน้ำทางดูดตันหรือถูกบัง
2.4 ลิ้นวาล์วกักน้ำทางดูดติดขัด หรือฝืดมากไม่ยอมเปิดให้น้ำเข้า
2.5 แรงดันใช้งานจริงสูงกว่าแรงดันที่ปั๊มทำได้
2.6 ความเร็วรอบของปั๊มต่ำกว่าความเร็วที่ต้องการใช้งาน
2.7 ปั๊มหมุนผิดทิศทาง
2.8 มีอากาศจำนวนมากปนมากับของเหลวที่ดูดเข้าปั๊ม
2.9 มีอากาศซึมหรือถูกดูดเข้าไปในตัวปั๊ม หรือ ไม่ได้ไล่อากาศออกจากตัวปั๊ม
2.10 ใบพัดของปั๊มอาจถูกตัดหรือสึกหรอจนขนาดเล็กเกินไป
2.11 แรงดูดของปั๊มไม่เพียงพอกับความต้องการของระบบ (available NPSH too low)

 

 

3. มีน้ำออกจากปั๊มแต่มีน้ำน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจาก
3.1 สาเหตุเบื้องต้นเหมือน ข้อ 2
3.2 อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำเสียหายหรือผิดปกติ
3.3 แหวนกันสึกในตัวปั๊มหรือใบพัดหลวม
3.4 มีน้ำรั่วออกจากปํ๊ม
3.5 ของเหลวที่ดูดมีความหนืดหรือข้นเกินไป
3.6 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ในเสื้อปั๊มหรือใบพัด
3.7 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดหรือขวางท่อทางดูดทางส่ง
3.8 ติดตั้งอุปกรณ์หรือมีครีบ หรือชิ้นส่วนบางอย่างขวางทางน้ำ เช่น รูปะเก็นหน้าแปลนเล็กกว่ารูท่อของปั๊ม หรือ ลิ้นวาล์วต่าง ๆขวางทางน้ำ
3.9 เกิดความเสียหายที่ใบพัด
3.10 รูปร่างของใบพัดหรือเสื้อปั๊มหล่อมามาผิดปกติ
3.11 การติดตั้งใบพัดไม่ถูกต้อง
3.12 การใช้งานปั๊มนอกขอบเขตความสามารถของปั๊ม หรือเลือกปั๊มไม่ถูกต้อง
3.13 การติดตั้งท่อทางดูดทางส่งไม่ถูกต้อง เช่น บางส่วนของท่อดูดอยู่สูงกว่าปั๊มและระดับน้ำ
3.14 แหล่งน้ำมีปัญหาเช่นตื้นเกินไป ระดับน้ำต่ำเกินไป
3.15 เกิดการไหลวนของน้ำเลี้ยงซีลมากเกินไป
3.16 ในระบบมีการทำงานของปั๊มร่วมกันมากกว่า 1 ตัว การทำงานของปั๊มทุกตัวจะมีผลกระทบต่อปั๊มตัวอื่น ๆ ด้วย


4. ปั๊มใช้พลังงานมากกว่าปกติ (กินไฟฟ้า, กินน้ำมัน) อาจเกิดจาก
4.1 ความเร็วรอบของปั๊มสูงเกินไป                
4.2 ปั๊มหมุนผิดทิศทาง        
4.3 ค่าความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ (ของเหลวมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรสูงกว่าปกติ)         4.4 ของเหลวที่ดูดมีความหนืดหรือข้นเกินไป
4.5 ใบพัดของปั๊มมีขนาดใหญ่เกินไป
4.6 แรงดันที่ต้องใช้งานสูงหรือต่ำกว่าที่ปั๊มจะทำงานได้
4.7 การติดตั้งปั๊มกับตัวขับไม่ร่วมศูนย์กัน
4.8 ชิ้นส่วนที่หมุนเช่นใบพัดมีการเสียดสี
4.9 ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย
4.10 อัดปะเก็นเชือกไม่ถูกต้อง เอียงหรือแน่นเกินไป
4.11 เลือกปะเก็นเชือกไม่เหมาะสม
4.12 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนผิดชนิด
4.13 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนมากเกินไป
4.14 เพลาปั๊มคดงอ
4.15 ชิ้นส่วนภายในปั๊มมีการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
4.16 อุปกรณ์วัดการใช้พลังงานแสดงผลผิดพลาด ชำรุด หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
4.17 ของเหลวที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มีความข้นใสพอเหมาะ อาจจะไม่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้อง
4.18 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ในเสื้อปั๊มหรือใบพัด
4.19 ผิวของเสื้อปั๊มหรือใบพัดมีความขรุขระมาก (อาจเกิดจากงานหล่อหรือตะกรันจากการใช้งาน)
4.20 เกิดความเสียหายที่ใบพัด
4.21 รูปร่างของใบพัดหรือเสื้อปั๊มหล่อมามาผิดปกติ
4.22 การติดตั้งใบพัดไม่ถูกต้อง
4.23 ใส่ใบพัดผิดทิศทาง (ใส่ใบหมุนซ้ายในปั๊มหมุนขวา)               
4.24 การใช้งานปั๊มนอกขอบเขตความสามารถของปั๊ม หรือเลือกปั๊มไม่ถูกต้อง
4.25 การติดตั้งท่อทางดูดทางส่งไม่ถูกต้อง เช่น บางส่วนของท่อดูดอยู่สูงกว่าปั๊มและระดับน้ำ
4.26 ท่อทางส่งแตกรั่ว


5. ปั๊มดูเหมือนทำงานผิดปกติ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ อาจเกิดจาก 
5.1 อุปกรณ์การวัดต่างๆแสดงผลผิดพลาด ชำรุด หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
5.2 สายนำสัญญาณ สายไฟฟ้า ท่อต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์การวัด อาจขาด ชำรุด หลวม หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
5.3 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์วัดอาจสกปรก หรือชำรุด
5.4 ท่อสำหรับวัดแรงดันชนิดใช้น้ำเป็นตัวส่งแรงดันอาจมีอากาศค้างอยู่ในท่อ
5.5 ท่อสำหรับวัดแรงดันชนิดใช้อากาศเป็นตัวส่งแรงดันอาจมีน้ำปนอยู่ในท่อ
5.6 ข้อต่อท่อต่าง ๆ อาจจะรั่ว
5.8 ท่อที่ใช้งานมีขนาดภายในเล็กกว่าปกติ
5.9 ฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation) อยู่บริเวณข้อต่อของอุปกรณ์วัด
5.10 ฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation) หลุดเข้าไปในอุปกรณ์วัด

6. ปั๊มเริ่มต้นทำงานได้ปกติ แต่สักพักหนึ่งจึงเริ่มทำงานผิดปกติ อาจเกิดจาก
6.1 มีอากาศซึมหรือถูกดูดเข้าไปในตัวปั๊ม
6.2 มีอากาศจำนวนมากปนมากับของเหลวที่ดูดเข้าปั๊ม
6.3 ท่อน้ำไหลกลับที่สูงกว่าผิวน้ำ อาจจะทำให้น้ำที่ไหลกลับกระแทกผิวน้ำและพาฟองอากาศปนเข้าไปในท่อดูด
6.4 มีกลุ่มฟองอากาศหรือโพรงอากาศค้างในท่อดูด

7. ปั๊มส่งเสียงดัง หรือ สั่นสะท้าน อาจเกิดจาก 
7.1 การติดตั้งปั๊มกับตัวขับไม่ร่วมศูนย์กัน
7.2 ชิ้นส่วนที่หมุนเช่นใบพัดมีการเสียดสี
7.3 ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย
7.4 ปั๊มหมุนผิดทิศทาง
7.5 แรงดูดของปั๊มไม่เพียงพอกับความต้องการของระบบ (available NPSH too low)
7.6 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ในเสื้อปั๊มหรือใบพัด
7.7 ติดตั้งอุปกรณ์หรือมีครีบ หรือชิ้นส่วนบางอย่างขวางทางน้ำ เช่น รูปะเก็นหน้าแปลนเล็กกว่ารูท่อของปั๊ม หรือ ลิ้นวาล์วต่าง ๆ ขวางทางน้ำ
7.8 เกิดความเสียหายที่ใบพัด
7.9 การติดตั้งใบพัดไม่ถูกต้อง
7.10 ตะแกรงกรองวาล์วกักน้ำทางดูดตันหรือถูกบัง
7.11 การใช้งานปั๊มนอกขอบเขตความสามารถของปั๊ม หรือเลือกปั๊มไม่ถูกต้อง
7.12 การติดตั้งท่อทางดูดทางส่งไม่ถูกต้อง เช่น บางส่วนของท่อดูดอยู่สูงกว่าปั๊มและระดับน้ำ
7.13 มีอากาศซึมหรือถูกดูดเข้าไปในตัวปั๊ม
7.14 มีอากาศจำนวนมากปนมากับของเหลวที่ดูดเข้าปั๊ม
7.15 ในระบบมีการทำงานของปั๊มร่วมกันมากกว่า 1 ตัว การทำงานของปั๊มทุกตัวจะมีผลกระทบต่อปั๊มตัวอื่น ๆด้วย
7.16 แหล่งน้ำมีปัญหาเช่นตื้นเกินไป ระดับน้ำต่ำเกินไป
7.17 ระบบท่อมีตะกรันเกาะ
7.18 ใช้งานปั๊มในช่วงความเร็ววิกฤตของปั๊ม
7.19 ชิ้นส่วนหมุนไม่ได้รับการถ่วงสมดุลย์
7.20 มีแรงในแนวรัศมีกระทำกับชิ้นส่วนหมุน
7.21 ระยะห่างระหว่างขอบใบพัดกับลิ้นสร้างแรงดันของปั๊มแคบเกินไป
7.22 ลิ้นสร้างแรงดันเสียหาย ชำรุดหรือผิดปกติ
7.23 การลดขนาดท่อดูดท่อส่งและข้อต่ออาจทำให้เกิดฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation)
7.24 ลิ้นวาล์วเสียหาย หรือหลวม
7.25 เพลาปั๊มคดงอ
7.26 รูใบพัดไม่ร่วมศูนย์และตั้งฉากกับเพลาของปั๊ม
7.27 ชิ้นส่วนภายในปั๊มไม่ร่วมศูนย์กัน
7.28 ใช้ปั๊มทำงานที่ปริมาณน้ำน้อยเกินไป (ปิดวาล์วเกือบหมด หรือแรงดันระบบสูงเกินไป)
7.29 ฐานรองรับปั๊มหลวม ชำรุด หรือไม่แข็งแรงพอ
7.30 ความถี่ธรรมชาติของระบบกับปั๊มเสริมกันพอดี
7.31 ความถี่ธรรมชาติของท่อและอุปกรณ์กับความถี่จากความเร็วรอบเสริมกันพอดี
7.32 นัตหรือสกรูยึดปั๊มหรือฐานหลวม
7.33 การยืดหดเนื่องจากความร้อน
7.34 การประกอบลูกปืนไม่ถูกต้อง
7.35 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนผิดชนิด
7.36 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนไม่เพียงพอ
7.37 แรงดันที่ต้องใช้งานสูงหรือต่ำกว่าที่ปั๊มจะทำงานได้
7.38 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดหรือขวางท่อทางดูดทางส่ง
7.39 เกิดฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation)ในระบบท่อ
7.40 ทางผ่านน้ำในท่อหรือในเสื้อปั๊มถูกกักร่อนหรือสึกหรอมาก


8. น้ำรั่วจากห้องปะเก็นเชือกมากเกินไป หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป อาจเกิดจาก
8.1 ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย
8.2 ประกอบปะเก็นเชือกไม่ถูกต้อง
8.3 เลือกชนิดปะเก็นเชือกผิด
8.4 อัดปะเก็นเชือกไม่ถูกต้อง เอียง แน่น หรือหลวมเกินไป
8.5 ชิ้นส่วนหมุนไม่ได้รับการถ่วงสมดุลย์
8.6 มีแรงในแนวรัศมีกระทำกับชิ้นส่วนหมุน
8.7 เพลาปั๊มคดงอ
8.8 รูใบพัดไม่ร่วมศูนย์และตั้งฉากกับเพลาของปั๊ม
8.9 ชิ้นส่วนภายในปั๊มไม่ร่วมศูนย์กัน
8.10 ชิ้นส่วนหมุน หมุนออกนอกแนวแกน (เบี้ยว)
8.11 ท่อน้ำเลี้ยงอุดตัน
8.12 ฝาปิดซีลประกอบไม่ถูกต้อง
8.13 เพลาคอดหรือประเก็นเชือกหลวม
8.14 มีช่องว่างระหว่างเพลากับห้องซีลมากเกินไป
8.15 น้ำเลี้ยงซีลสกปรกหรือมีตะกรัน

9. น้ำรั่วจากแม็คแคนนิคอลซีล หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป อาจเกิดจาก
9.1 ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย
9.2 ประกอบแม็คแคนนิคอลซีล ไม่ถูกต้อง
9.3 เลือกชนิดแม็คแคนนิคอลซีล ผิด
9.4 ปั๊มหมุนโดยไม่มีน้ำเลี้ยงแม็คแคนนิคอลซีล
9.5 ชิ้นส่วนหมุนไม่ได้รับการถ่วงสมดุลย์
9.6 มีแรงในแนวรัศมีกระทำกับชิ้นส่วนหมุน
9.7 เพลาปั๊มคดงอ
9.8 รูใบพัดไม่ร่วมศูนย์และตั้งฉากกับเพลาของปั๊ม
9.9 ชิ้นส่วนภายในปั๊มไม่ร่วมศูนย์กัน
9.10 การติดตั้งปั๊มกับตัวขับไม่ร่วมศูนย์กัน
9.11 ชิ้นส่วนหมุน หมุนออกนอกแนวแกน (เบี้ยว)
9.12 ท่อน้ำเลี้ยงอุดตัน
9.13 ฝาปิดซีลประกอบไม่ถูกต้อง หรือซีลรั่ว
9.14 ซีลระหว่างตัวแม็คแคนนิคอลซีลกับเพลาหรือฝารั่ว
9.15 น้ำเลี้ยงซีลสกปรก มีตะกรัน หรือมีของแข็งเล็ก ๆ ปนมาด้วย
9.16 หน้าซีลไม่ตั้งฉากกับเพลา

10. ลูกปืนร้อน หรือมีอายุการใช้งานสั้นเกินไป อาจเกิดจาก
10.1 เกิดความเสียหายที่ใบพัด
10.2 มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดอยู่ในใบพัด
10.3 ชิ้นส่วนหมุนไม่ได้รับการถ่วงสมดุลย์
10.4 มีแรงในแนวรัศมีกระทำกับชิ้นส่วนหมุน
10.5 มีแรงในแนวแกนเพลา
10.6 เพลาปั๊มคดงอ
10.7 รูใบพัดไม่ร่วมศูนย์และตั้งฉากกับเพลาของปั๊ม
10.8 ชิ้นส่วนภายในปั๊มไม่ร่วมศูนย์กัน
10.9 มีแรงในแนวรัศมีมากเกินไป
10.10 ใช้ปั๊มทำงานที่ปริมาณน้ำน้อยเกินไป (ปิดวาล์วเกือบหมด หรือแรงดันระบบสูงเกินไป)
10.11 ฐานรองรับปั๊มหลวม ชำรุด หรือไม่แข็งแรงพอ
10.12 ชิ้นส่วนหมุน หมุนออกนอกแนวแกน (เบี้ยว)
10.13 การประกอบลูกปืนไม่ถูกต้อง
10.14 เสื้อลูกปืนไม่ร่วมศูนย์กับเสื้อปั๊มหรือใบพัด
10.15 มีรอยร้าวหรือแตกที่เสื้อลูกปืน
10.16 ระบบหล่อลื่นลูกปืนชำรุด
10.17 ระบบหล่อเย็นลูกปืนชำรุด
10.18 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนผิดชนิด
10.19 ใส่จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนมากหรือน้อยเกินไป
10.20 ลูกปืนสกปรกหรือเปียกน้ำ
10.21 แรงดันหน้าและหลังใบพัดไม่สมดุล
10.22 ลูกปืนกับเพลาหรือเสื้อลูกปืนแน่นเกินไป


11. ลูกปืนส่งเสียงดัง อาจเกิดจาก
11.1 เสียงแบบความถี่สูงคงที่
11.1.1 มีแรงในแนวรัศมีมากเกินไป
11.1.2 มีแรงในแนวแกนมากเกินไป
11.1.3 มีแรงในแนวรัศมีมากเกินไป
11.1.4 ลูกปืนกับเพลาหรือเสื้อลูกปืนหลวมเกินไป
11.2 เสียงแบบความถี่สูงหรือเสียงแหลมไม่สม่ำเสมอ

11.2.1 เม็ดลูกปืนไม่หมุนรอบตัวเองแต่วิ่งในราง

11.2.2 ลูกปืนชนิดที่ต้อง preload อาจไม่ได้ preload

11.2.3 เพลาหรือชิ้นส่วนหมุนเสียดสีเสื้อลูกปืน

11.3 เสียงแบบความถี่ต่ำคงที่หรือดังเป็นช่วง ๆ

11.3.1 ผิวลูกปืนชำรุด

11.3.2 รางวิ่งลูกปืนชำรุด สกปรก

11.3.3 เสียงจากความถี่ธรรมชาติของอุปกรณ์

11.4 เสียงหอนก้อง เสียงดังกิ๊ก ๆ แกรก ๆ หรือเอี๊ยดอ๊าด ไม่สม่ำเสมอ

11.4.1 ชิ้นส่วนของปั๊มหรืออุปกรณ์หลุดหลวม

11.4.2 ลูกปืนสกปรก

11.4.3 เม็ดลูกปืนสึกหลวม

11.4.4 ลูกปืนชนิดที่ต้อง preload อาจ preload ไม่ถูกต้อง

12. ปั๊มร้อนมาก หมุนติด หรือฝืดมาก อาจเกิดจาก
12.1 ปั๊มทำงานโดยไม่มีน้ำ

12.2 มีไอน้ำหรือโพรงอากาศขังในปั๊ม

12.3 ใช้ปั๊มทำงานที่ปริมาณน้ำน้อยเกินไป (ปิดวาล์วเกือบหมด หรือแรงดันระบบสูงเกินไป)

12.4 ในระบบมีการทำงานของปั๊มร่วมกันมากกว่า 1 ตัว ปั๊มบางตัวทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

12.5 เกิดการบิดตัวของปั๊มเนื่องมาจากการงัดกันของท่อหรืออุปกรณ์ประกอบ หรือจากการซ่อมบำรุงไม่ดี      

12.6 ชิ้นส่วนที่หมุนภายในปั๊มเช่นใบพัดมีการเสียดสี

12.7 ลูกปืนสึกหรอหรือเสียหาย

12.8 ระบบหล่อลื่นลูกปืนชำรุด

12.9 แหวนกันสึกแน่นเกินไป หลุด หรือใช้วัสดุไม่เหมาะสม


13. เสื้อปั๊ม หรือ ใบพัด มีอายุการใช้งานสั้นเกินไป อาจเกิดจาก
13.1 เกิดการกัดกร่อนทางเคมี

13.2 เกิดการกัดกร่อนเนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้าของวัสดุ

13.3 เกิดการขัดสีจากของแข็งที่ปนมากับของเหลว

13.4 เกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนกระทันหัน

13.5 เกิดการสั่นสะท้าน

13.6 เกิดการผุกร่อนจากฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation)

13.7 เกิดความเครียดกระทันหันขณะเริ่มหรือหยุดหมุน

13.8 ใช้งานปั๊มที่อุณหภูมิสูง

13.9 เกิดความเครียดจากท่อหรืออุปกรณ์ประกอบ

13.10 เกิดความเครียดจากการยึดปั๊มกับฐานรองรับ

14. มีเสียงดังตอนปั๊มเริ่มหมุนและหยุดหมุน อาจเกิดจาก

14.1 เกิดแรงดันน้ำกระแทกกลับภายนอก (Water Hammer)

14.2 มีไอน้ำหรือโพรงอากาศขวางระหว่างท่อส่งกับวาล์วกันกลับ

14.3 เกิดแรงดันน้ำกระแทกกลับภายใน (Slam Pressure)

15. เสื้อปั๊มแตกรั่วตอนปั๊มเริ่มหมุนและหยุดหมุน
15.1 เกิดแรงดันน้ำกระแทกกลับภายนอก (Water Hammer)

15.2 เกิดแรงดันน้ำกระแทกกลับภายใน (Slam Pressure

 

 

16. ปะเก็นรั่วซึมขณะปั๊มทำงาน อาจเกิดจาก
16.1 สกรูหรือนัตยึดหลวมหลุด

16.2 ขันสกรูหรือนัตยึดแน่นไม่เท่ากัน

16.3 เกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อนไม่สม่ำเสมอ

17. ขณะใช้งานปั๊มปริมาณน้ำเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยหรือหยุดไหลเป็นพักๆ อาจเกิดจาก
17.1 ระดับน้ำในแหล่งน้ำขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ

17.2 สูบน้ำออกจากแหล่งน้ำมากกว่าที่เติมกลับเข้าไป

18. เกิดฟองสุญญากาศในน้ำ (Cavitation) อาจเกิดจาก
18.1 ใบพัดของปั๊มโตเกินไป

18.2 ปั๊มทำงานที่ความเร็วรอบสูงเกินไป

18.3 ท่อทางส่งหักหรือมีรอยรั่วขนาดใหญ่

18.4 เปิดหรือปรับวาล์วผ่านน้ำ(bypass valve)มากเกินไป

18.5 มีช่องว่างระหว่างปั๊มกับเสื้อปั๊มมากเกินไป

18.6 มีรูที่เสื้อปั๊มที่ทำให้แรงดันทางส่งดันน้ำไปด้านทางดูด

 

 

ข้อมูลจาก: http://www.thailandindustry.com