WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การใช้ Stub End & Lap Joint Flange และ การใช้วัสดุพันเกลียวท่อ

 

การต่อท่อ PVC กับอุปกรณ์จำพวก Valve หรือเครื่องจักรที่เป็นแบบหน้าแปลน ผู้รับเหมาจำเป็นต้องใช้หน้าแปลนชนิด Stub End & Lap Joint Flange เชื่อมต่อกับท่อ PVC ก่อน แล้วจึงไปยึดติดกับ Valve หรือเครื่องจักร

 

รูปที่ 1 : Stub End and Lap Joint Flange ที่ทำจากวัสดุ PVC

 

ปัญหาที่เกิดขึ้น (ดูรูปที่ 1) คือ หากใช้หน้าแปลนที่ทำจากวัสดุ PVC ไปขันยึดติดกับหน้าแปลนของ Valve หรือเครื่องจักรจะทำให้หน้าแปลน PVC โก่งงอจนถึงแตกร้าวได้ โดยเฉพาะหน้าแปลนหน้ายก (Raise Face Flange) ดังนั้น เราจะต้องสั่งการให้ผู้รับเหมาใช้หน้าแปลนที่ทำจากวัสดุ Carbon Steel ในการขันยึดติดกับหน้าแปลนของ Valve หรือเครื่องจักร (ดูรูปที่ 2) เพื่อจะได้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยไม่เกิดอาการโก่งงอหรือแตกร้าว

 

รูปที่ 2 : Stub End and Lap Joint Flange ที่ทำจากวัสดุ Carbon Steel

 

อนึ่งประเก็น (Gasket) ที่ใช้กับหน้าแปลนแบบหน้ายก จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับส่วนที่ยกของหน้าแปลนเท่านั้น ห้ามใช้ประเก็นที่มีขนาดเท่ากับ Outside Diameter ของหน้าแปลนโดยเด็ดขาด เพราะจะดูไม่เรียบร้อย (เปรียบเทียบดูรูที่ 1 และรูปที่ 2)

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุพันเกลียวท่อ

ในการต่อท่อแบบเกลียวในระบบประปา ช่างประปาจะต้องใช้วัสดุ Pipe Joint Compound พันเกลียวท่อก่อนจึงจะขันข้อต่อ (Fitting) เข้าไปในท่อ โดยปกติมักจะใช้เชือกปอ และ Permatex ในการพันเกลียว เนื่องจากมีความแข็งแรง และทนแรงดันสูงได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุประเภทนี้มีข้อเสีย คือ จะมีสารปนเปื้อน และมีกลิ่นเหม็น ดังนั้น หากเป็นท่อน้ำที่ใช้ในการบริโภคควรแนะนำให้ผู้รับเหมาใช้วัสดุ Pipe Joint Compound เป็นแบบ Teflon Tape เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการปนเปื้อน และมีกลิ่นเหม็นภายหลังจากการใช้งานแล้ว การพัน Teflon Tape ต้องพันที่เกลียวตัวผู้ และจะต้องพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองเข้าไปในทางปากท่อเสมอ เพื่อว่าเวลาขันข้อต่อ Teflon Tape จะได้ไม่หลุดจากเกลียวท่อ

 

 

 

ข้อมูลจาก: http://www.iecm.co.th