WE SPECIALISE IN BOOSTER PUMPS AND FIRE PUMPS

การตรวจสอบปั๊มน้ำเป็นครั้งคราว

 

 

- เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพื่อรักษาการทำงานของปั๊มน้ำให้สม่ำเสมอตลอดชีวิตการทำงาน จึงจำเป็นต้องให้บริการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วควรดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วควรดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำงานได้ถูกต้องตลอดเวลา

- การบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ ทำได้ทั้งการจัดซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา และการซ่อมบำรุงตามอายุเป็นชั่วโมงการทำงาน

สำหรับเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นต้นกำลังปั๊มน้ำถ้าจะได้ทำงานได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก็ควรมีการรักษาตามกำหนดเวลา

- สำหรับปั๊มน้ำำที่มีต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ การตรวจสอบเป็นครั้งคราวนั้นจำเป็นมาก แต่ควรเป็นไปตามกำหนดที่ผู้ผลิตเสนอแนะไว้ การตรวจสอบตามข้อคำแนะนำของผู้ผลิตนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์อื่น เช่น กล่องเกียร์ ลดความเร็วรอบ ประตูน้ำที่ปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้า ฯลฯ


ปัญหาใหญ่ และวิธีแก้ไข

ในช่วงหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อบำรุง เราอาจพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามสภาพการใช้งาน ปัญหาเหล่านี้ควรตรวจให้พบเสียก่อน แต่ยังเกิดไม่มากนัก เช่น ระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง และวิธีการแก้ไขมีดังต่อไปนี้

 

การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ

การตรวจดูการสั่นของเครื่องระหว่างเดินเครื่อง ดูได้จากเพลาและร่องลื่นรับเพลา และที่ส่วนบนของเครื่อง ซึ่งสามารถวัดความถี่ และขนาดการสั่นสะเทือนด้วยเครื่องมือวัดความสั่น จะแสดงช่วงการสั่นสะเทือนที่ยอมให้ ณ ความเร็วรอบต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำตามมาตรฐาน JIS V8301 การสั่นแบ่งออกได้เป็น

- การสั่นตามความถี่ซึ่งไปกันได้กับความเร็วของรอบเครื่อง

- การสั่นซึ่งมีความถี่เป็นหลายเท่าของความเร็วรอบ

 

การตรวจดูเครื่องสูบ

ช่วงเวลา
ข้อควรตรวจ
ข้อสังเกต
ทุกวัน
 


ตรวจ น้ำรั่ว เครื่องสูบมีเสียงดัง และมีการสั่นเกิดขึ้น
ตรวจอุณหภูมิที่มีร่องลื่นรับเพลา
ตรวจเชือกอัดแกลนด์
 
 


ยอมให้มีน้ำน้ำรั่วได้ 1 หยด ใน 1 วินาที
ไม่ควรเกินอุณหภูมิปกติ บวกอีก 40 องศาเซลเซียส

 
ทุกเดือน
 

ตรวจน้ำมันหล่อลื่น ร่องลื่นรับเพลา
ตรวจเชือกอัดแกลนด์
 
 

ระดับน้ำมันต้องได้ระดับ
ตรวจการสึกหรอแล้วไม่สึกหรอมาก

 
ทุก 6 เดือน
 


ตรวจเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นร่องลื่น
ตรวจเปลี่ยนผ้าอัลแกลนด์ ขันน๊อตให้แน่นตรวจอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ

 
 


ตรวจน้ำมันให้ได้ระดับ
ตรวจความแน่นที่ผ้าอัด
แกลนด์อย่าให้แน่นจนเกินไป

 
ทุก 1 ปี
 
ตรวจซ่อมบำรุงใหญ่  
 

ตรวจการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เบียนกันได้
ตรวจการผุกร่อนกัดกร่อนของสว่านที่เปียกน้ำ
ได้อย่างละเอียด

 

การตรวจเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า

ช่วงเวลา
ข้อควรตรวจ
ข้อสังเกต
ทุกวัน
 

ระดับเสียงการสั่นสะเทือนของเครื่อง
ระดับอุณหภูมิของตุ๊กตารับเพลา

 
 


ไม่เกินระดับปกติ
ควรเป็นอุณหภูมิอากาศ บวกอีก 40 องศาเซลเซียส

 
ทุกเดือน
 

การเคลื่อนไฟของแปลงพ่วงแหวนเลื่อน  
 

เฉพาะมอเตอร์แบบแกนหมุนพันด้วย
สายไฟเท่านั้น

 
ทุก 6 เดือน
 


น้ำมันหล่อลื่นร่องลื่นรับเพลา ความต้านทานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว
ตรวจสอบเครื่องป้องกันต่าง ๆ

 
 

ตรวจระดับน้ำมัน ควรเป็น 1 m
สำหรับ 600 v หรือน้อยกว่า และ
3 m เมื่อมากกว่า 600 v

 
ทุก 1 ปี
 
ตรวจและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นร่องลื่น  
 

ตรวจระดับหลังเปลี่ยน

 

 

ข้อมูลจาก: http://www.pump-fan.com